Mangler du billeder eller ideer til digitale bøger, så kan du hente inspiration og downloade eksempler på digitale bøger på en amerikansk hjemmeside www.tarheelreader.org.

De digitale bøger på hjemmesiden er udformet i Powerpoint, tekst og tale er på engelsk. Hvis du downloader en bog, kan du efterfølgende kopiere billederne, sætte dem ind i Mediamixer og tilføje din egen tekst og lyd/tale.


Ønsker man at læse de bøger, som findes på hjemmesiden (overvejende engelsk tale) kan man skifte side med brug af enkeltkontakt ved at sætte f.eks. Symbikey, Helpibox eller Joybox op med kontakt for mellemrumstast eller pil til højre.

God fornøjelse
Britta Husted
VUK Aalborg