TAVSgruppen skal fungere som et tværfagligt forum, der gennem gensidig information og erfaringsudveksling har til formål at komme med ideer og forslag til fremtidige initiativer inden for området alternativ og støttende kommunikation.

Der er i 2016 lidt udskiftning - nogle går på pension, og andre kommer til. Se hele TAVSgruppen her.