Hvordan kan man udvikle strategier til at fremme sprog og Literacy hos børn, unge og voksne med omfattende funktionsnedsættelser?

Temadagen med Caroline Musselwhite og den efterfølgende workshop er nu overstået, og efter deltagernes reaktioner at dømme har begge dage været vellykkede.

 

Fejl på CD.

Det har vist sig, at der er fejl på en del af de CD'ere der blev udleveret på dagen.

Hvis I har fået en af de fejlbehæftede CD'er, så send en mail til workshop(a)tavsgruppen.dk. Vi vil så enten eftersende en ny - eller lægge materialet til download.